Category: Thông Tin

Với phần nền tảng được tháo khỏi bộ máy, ta có thể nhìn thấy chi tiết bánh xe cố định

TOURBILLON BAY ANH QUỐC     https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-542bk-1avudf-day-kim-loai-ma-ion-den-gio-the-gioi-quay-so-kep https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-540rb-1adr-day-kim-loai-mat-diem-ma-vang-cao-cap https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-540bk-1avudf-vo-va-day-ma-ion-den-chong-nuoc-100m Mặc dù những chiếc đồng hồ tourbillon …