Khi xã hội càng phát triển, cuộc sống của chúng ta đầy đủ hơn, những …